Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

XML и маркетинговите материали

  •  
  •  
  •  
  •  


Организациите създават редица маркетингови материали за разнообразни канали (уеб, печат, мобилни устройства). Често съдържанието бива създавано, създавано отново и пресъздавано за пореден път за всеки отделен канал. Обикновено съдържанието бива написвано в Word, конвертирано и пренаписвано за уеб и предавано на вътрешно-творческия екип или наета за целта външна агенция, която да „налее“ и пригоди съдържанието за печатно публикуване. Всичко това изисква множество автори и често води със себе си сериозни разходи за компанията. Маркетинговите компании често разчитат създаденото съдържание да бъде разпространявано чрез имейл, но с ограничени възможности за проследяване на неговото използване, управление на разпространяваната версия на документа или с липсата на лесни възможности за направата на обновление при необходимост. Също така персонализираните маркетингови кампании много често изискват пренаписване на стотици хиляди адреси и информационни полета за нуждите на всяка отделна кампания.

Маркетинг материалите винаги са били важни, а в тези трудни времена те са от критична важност за успеха на една организация. Това води до огромен натиск и стремеж да се прави повече с все по-малко пари. XML често се възприема като прекалено сложен и дори ужасен, за да се работи с него – истинско проклятие за средностатистическия автор на маркетингови комуникации. Но към днешна дата това твърдение вече е загубило своята стойност на истинност и определено може да се каже, че не е истина. XML и инструментите, които го поддържат, са се развили и вече са достигнали до такава точка, че XML е скрит почти по същия начин, както rtf е скрит от средностатистическия човек, работещ и създаващ съдържание с помощта на Microsoft Word. Използването на XML за маркетингови материали предоставя значителни предимства, сред които намаляване времето за създаване на съдържание, съкращаване на разходите при поддържане на вече създадено съдържание, намаляване на разходите за превод, както и големи възможности за многоканална реализация. XML осигурява един изцяло нов и променен начин, по който създаваме, управляваме, доставяме и контролираме маркетинговите материали. Това е промяна, в резултат на която се постига значителна възвръщаемост на инвестициите и повишаване нивото на успех. Използването на XML за създаването на маркетингови материали въздейства върху две основни области:

» Продуктови маркетинг материали;
» Маркетингови кампании.

Продуктови маркетинг материали

Нека да вземем за пример компаниите, произвеждащи медицински изделия, и по-специално тези, които разработват устройствата за измерване на кръвната захар. Маркетинг съдържанието включва брошури за използване в лекарските кабинети и аптеките, уеб базирана продуктова страница, бюлетини, потребителски писма, които да подтикват клиентите да преминат към използването на новите изделия, прессъобщения, презентации и опаковката на продукта. Имаме четири варианта на измервателното устройство; стандартна версия, която може да покаже последните 30 извършени измервания, и програмируема версия, която може да свали съдържанието на компютъра на доктора или пациента, позволявайки детайлен анализ на тестовите резултати. Всяко от устройствата се предлага в нормален размер за домашна употреба и по-малък за ползване при пътувания. Съдържанието е преведено на 40 езика.

Ето как изглежда традиционният процес за създаване на необходимите материали:

» Екипът, отговорен за брошурите, създава съдържанието им и го предава на външен изпълнител за създаване на художественото оформление чрез използването на познати професионални продукти за настолна издателска дейност. Там съдържанието бива допълнително усъвършенствано, за да пасва на предвиденото място.
» Уеб екипът създава съдържанието, предвидено за публикуване в глобалната мрежа. Отново имаме допълнителна доработка, за да пасва на средата, където споменатото съдържание бива публикувано.
» Екипът, отговарящ за опаковката на продукта, изисква предвиденото маркетинг съдържание за кутията. Най-важните и основни функции, както и предимствата на продукта, са написани във форма, която пасва на пространството, което предлага кутията. След което се предава, за да бъде проверено за съответствие с правната и регулаторна информация. Използвайки професионални инструменти, подготвената информация се „излива“ върху опаковката.
» Друг човек подготвя писмото и съдържанието на талон за настоящи клиенти, чрез които да ги насърчи да преминат към новата версия на продукта.                                                                                                    
» PR специалистът създава прессъобщение, което да бъде разпратено до медиите.
» Друг автор създава материалите, свързани с продажбата на продукта.

През целия този процес съдържанието бива написвано и пренаписвано за множество документи, преработвано и оформяно за съответния канал за разпространение. При всяка итерация на съдържанието думите биват леко променяни, за да пасват на медията, чрез която ще се разпространяват, и в зависимост от предпочитанията на всеки отделен автор. Отново и отново се правят рецензии и се преглежда същото или подобно съдържание. Когато стигнем до превода, имаме пет информационни продукта, умножени по четири, след което всичко това е необходимо да бъде преведено на 40 различни езика – финалът е една наистина голяма сметка.

Целия текст можете да прочетете в печатното издание.

 
23.08.2011.
Автор: Pro GR
0 Коментари
Таг :

Практика, Реклама

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар