Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Гилдията на руските маркетолозиИгор, Вие сте Президент на Гилдията на руските маркетолози. Разкажете ни за Вас – какво е образованието ви, къде сте работили и работите сега?
Завърших икономическия факултет на Московския държавен университет и аспирантура по специалността „демография”. Преди двайсет години се запознах с маркетинга благодарение на книгата на  Филип Котлър – „Основи на маркетинга”. Започнах да работя в неголяма агенция за анализи. Преподавах маркетинг и провеждах заедно със студентите първите си маркетингови изследвания. Написах няколко книги по икономика и маркетинг. Вече книгите са ми 13. След това в списанието „Эксперт” ръководих голям изследователски проект - „Стиль жизни среднего класса” и т.н.

Кога станахте Президент на Гилдията?
Основахме я седем единомишленици преди 10 години. Тогава ме избраха за неин президент. Сега в Гилдията сме повече от 200 маркетолога от Русия (повече от 90%), Украйна, Казахстан, Германия, Чехия, Израел и Щатите. Сега през април отново гласуваха за мен и пак съм президент на Гилдията.

От какво се интересувате в професионален и научен план?
Маркетингови изследвания. Макроикономически анализи и прогнозиране. Развитие на руските потребителски пазари. Социалната стратификация и формирането на средната класа. Аудит на маркетинга. Оценка на ефективността на инвестициите в маркетинг. Икономическа история и т.н.

Каква е мисията на Гилдията?
Девизът ни е „Вместе мы можем больше!”. А мисията е да помагаме за професионалното израстване на членовете на Гилдията и да развиваме цивилизовани социално-ориентирани пазарни отношения в Русия.

Затова провеждаме срещи, публикуваме научни статии и справочници. В сайта на Гилдията влизат около 50 хиляди уникални посетители, които намират актуална и полезна информация. Провеждаме и семинари и конференции по маркетинг. Много от нас преподават и в различни университети.

Как започнала и как се развива Гилдията?
В началото бяхме няколко маркетолога, които разбрахме, че в Русия няма организация на професионалистите в маркетинга. И тогава седем души създадохме организацията. След една година станахме 14. След още една година – 28. След това – 56, 95, 140... Сега сме повече от 200.
Направихме си и сайт (http://www.marketologi.ru/). Почнахме да провеждаме семинари и конференции по маркетинг. Гилдията обаче се не занимава с бизнес, а помага на членовете си да реализират потенциала си.

Каква е структурата на Гилдията?
Стараем се да се обединяваме, а не да разделяме хората по секции. Делението на „цехове” в Гилдията е доста условно и всеки член на Гилдията може да бъде член на 2-3 цеха едновременно. Най-големият ни цех е „Управление”.
Вторият по численост е „Комуникациите” – там са рекламистите, битиелите, журналистите и т.н. Цехът „Образование” обединява водещи преподаватели по маркетинг, автори на учебници, ръководители на образователни програми и т.н.
За решаването на текущи задачи сформираме комисии.
Цялата работа в Гилдията е на обществени начала. Доста скромна заплата в Гилдията получават само счетоводителят, администраторът на сайта и изпълнителният директор.

Каква е географията на Гилдията и колко членуват в нея? Има ли и чуждестранни членове?
Повечето сме от Русия и Москва. Вероятно половината от руските маркетолози са концентрирани в Москва. Имаме и специалисти от 30 руски града, а също членове от Украйна, Казахстан, Чехия, Хърватска, Израел и Щатите. Почетни членове са ни Филип Котлър, Джек Траут и Карен Фокс от Щатите и Жан-Жак Ламбен от Белгия.

Могат ли български маркетолози да станат членове на Гилдията?
Да, ще бъдем радостни да приемем в редовете си представители на държава, с която нямаме никакви бариери (освен визови), дори и езикови. Членството в Гилдията е персонално – тук че не трябва да се иска разрешение от началството. Трябват две препоръки, да се научи Уставът и да се напише заявление. Встъпителната вноска е около 200 евро ,а ежегодната – малко повече от 100.

Гилдията публикува тъй наречения „черен списък”. Каква е същността му?
Честността, порядъчността, добросъвестната работа са основата на цивилизованата пазарна икономика. Една из задачите на Гилдията е да помага да се формира именно такава делова среда в Русия. Ако към член на Гилдията е допуснато злостно нарушение на принципите на етиката, лъжа, нарушаване на договори и т.н., той може да се обърне към Комитета по „Етика”, който ще разгледа дадения въпрос и може да предложи за внасяне на злостния нарушител в „Черния списък” на неблагонадеждните контрагенти.
За щастие, в практиката ни това не се случва често - за 10 години имаме 10-12 такива случаи. Разбира се, винаги се стремим да решаваме конфликтите по цивилизован начин.

Какви семинари провежда Гилдията?
Семинарите ги водят членове на Гилдията, а ги организират други компании. Някои от семинарите са „Стратегически маркетинг”, „Маркетингов анализ”, „Изследване на пазара”, „Реклама”, „Анализ на ефективността на маркетинга и рекламата”, „Интернет-маркетинг”, „Ценообразуване”, „Брендинг” и т.н.

На сайта на Гилдията има много книги и ще повече статии – как ги избирате за публикуване и могат ли и български маркетолози да публикуват там?
Публикуваме материали само на членовете на Гилдията. Когато българските колеги станат членове на Гилдията, също ще могат да публикуват свои материали.

Какви конференции планирате в близко бъдеще?
На 12 ноември в Москва пристига с еднодневен семинар почетният ни член Филип Котлър.
На 1-3 декември в Москва и Екатеринбург ще се проведе „Евразийская неделя маркетинга”.
На 13 декември ще има голяма конференция по маркетинг в Казахстан.

 
28.09.2011.
Автор: Pro GR
0 Коментари
Таг :

Реклама, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар