Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Sofia Design Week, издание 2011част 2

Форумът

Константин Грчич
Основател на Konstantin Grcic Industrial Design

Един от най-влиятелните индустриални ди­зайнери в света. Някои от проектите му вече са в музеите, а изложбите и награди­те му нямат брой.

konstantin-grcic.com

За дизайнерите и развитието...

Ние (дизайнерите) не променяме света, а извървяваме малки стъпки напред.

Аспектът за времето е много интере­сен. Например, почти няма революция в ди­зайна на мебели, а има постоянна еволюция с революционни проблясъци.

За компютъра...

Използваме компютъра като инструмент. Не създаваме на него дизайна, работим с реални материали.

Колко важна е екологията за Вас при ди­зайна?

Всеки добър дизайн е екологичен. Има сто­лове, създадени преди 100 г., които продъл­жават да се ползват и до днес. Колко по-еко­логично от това? Дори да бъде създаден от пластмаса, ако ни харесва (столът), не го изхвърляме. Не само материалът, от който е създаден, прави даден продукт екологичен.

Какви насоки бихте дали на младите ди­зайнери?

За съжаление не бих могъл да им дам гото­ва рецепта или формула за успех. Смятам, че нещата се променят, днес глобалната мрежа ни свързва и можем да правим неща където и да се намираме. Въпросът е в това, как се измерваш. Затова не гледай­те само какво правят големите дизайнери, поставяйте си свои цели. Светът търси нещо различно, а не повече от същото. Имате шанса да постигнете именно това, тъй като сте различни (вследствие на мяс­тото, културното наследство...). Компа­ниите искат да видят нещо, което не са виждали. По-важно е да си различен.

Rich Brilliant Willing
Тео Ричардсън, Чарлз Брил, Александър Уилямс от Rich Brilliant Willing,
студио за продуктов и мебелен дизайн

Студиото им е само на 4 години и никой от тях няма 30, но Rich Brilliant Willing вече са знаково явление и всеобщи любимци в про­дуктовия и мебелен дизайн. Наскоро бяха обявени за най-добрите нови дизайнери на най-голямото международно изложение в САЩ — ICFF 2011.

richbrilliantwilling.com

За работата...

Често започваме работата си със скица или модел, преди да използваме компютър. Този метод на работа ни позволява да стигнем по-бързо до финалния продукт.

Светът ви познава, защото...

Ако чакате в тъмна стаичка някой редак­тор да почука на вратата, така няма да стане. Комуникираме активно с пресата – в началото на проекта, в работния процес и след неговото реализиране. Постоянно изпращаме информация на различни ме­дии — списания, блогове и други.

За „зеления път“ (използването на годни за рециклиране материали)...

Определено на преден план излиза етична­та дилема при използването на небиораз­градими компоненти. За навлизането на екологични решения трябва да разберем (всички ние, хората), че отговорността е на целия свят. Ако като потребители изискаме екологични продукти, то тога­ва производителите ще започнат да ги произвеждат.

Валтер Бохач и Юлия Краут
Студио за визуален дизайн Bohatsch und Partner

Bohatsch und Partner са: Валтер Бохач и неговите съдружници Юлия Краут, Ингрун Шнел и Андреас Золер.

Специалността им е да създават цялос­тен визуален стил за компании и културни институции – от корпоративен дизайн, книги и печатни материали, през навигаци­онни табели и знаци, до 3D графичен дизайн и комуникация, свързана с нови медии.

Сред клиентите им са дворецът Шьонб­рун, дворецът Хофбург, фондация Естерха­зи, Австрийската национална библиотека, Техническият музей във Виена.

Формулата им за успех е: знание x креа­тивност x упорство = резултат.

bohatsch.at

За съдържанието...

Вглеждаме се внимателно в съдържанието. То винаги е свързано с получателя на посла­нието. Информацията може да бъде интер­претирана по-различен начин и това често се забравя. Задачата не е просто комерси­ален проблем, а културен.

Целия текст можете да прочетете в печатното издание.

 
02.12.2011.
Автор: Pro GR
0 Коментари
Таг :

Дизайн, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар